Onze doelstellingen

In september 2000 ondertekenen 189 lidstaten van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring.
Zij beloven om 8 doelstellingen te halen tegen 2015…
Logo Rainbow4Kids.jpg

Millenium – doelstelling 8:
Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
“Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling.”

Ook wij als Rainbow4kids team dragen graag ons steentje bij!!!       
“If you can dream it, you can do it !!”
 


Millenium – doelstelling 1:
Honger bestrijden

“Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van  1990. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft.”

 

Millenium – doelstelling 2: “Alle kinderen op de wereld volgen  basisonderwijs.”

Millenium – doelstelling 3: “Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs reeds in 2005, tegen 2015 op alle onderwijsniveaus.”

 

Millenium – doelstelling 6 :
“Een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes.”

 

Millenium – doelstelling 7 :
“We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is gestopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is gehalveerd en de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd.”
 

Reageren is niet mogelijk