Wat zijn onze sponsor programma’s

 

SPONSORPROGRAMMA’S

 

Ukunda Kids support = totale steun = € 115 per jaar

  • Persoonlijk contact met uw eigen sponsorkindje;
  • Aankoop educatief materiaal;
  • Onderhoud schoolgebouw;
  • Aankoop van brandhout voor de keuken;
  • Aanbieden van gratis ontbijt en lunch.

Reeds vanaf het begin van het sponsorprogramma betalen de ouders van de kinderen ‘schoolfee. We houden de schoolfee zo laag mogelijk om zo veel mogelijk kinderen de kans op goed onderwijs te geven. In overleg met andere organisaties, en geleerd uit ervaringen uit het verleden, beseffen we dat we het onderwijs niet volledig gratis mogen geven. Dus ook de ouders betalen iets mee.

Ukunda Teacher support = een steuntje voor ons Keniaans lerarenteam = € 115 per jaar

Naast het sponsorprogramma voor de kinderen bieden wij ook een programma aan om ons onderwijzend en opvoedend personeel de kans te geven om zich verder bij te scholen. Ook proberen we hen financieel vooruit te helpen met wat extra loon , zodat ze zeker blijven kiezen om in onze school les te geven.

Ukunda scholen support = een algemene steun voor de dagelijkse werking = € …

Hiermee kunnen we onvoorziene kosten en nodige investeringen betalen betalen.Vrije giften, schenkingen, opbrengsten van acties, e.d. zijn méér dan welkom.

Hoe steunen:

Voelt u zich geroepen om ons project te ondersteunen, dan kunt u een bijdrage storten op één van volgende rekeningen:

  • IBAN: BE41 7330 3873 0110; BIC: KREDBEBB van ‘Rainbow4kids’.
  • IBAN: BE51 4459 6281 2162; BIC: KREDBEBB van ‘Fracarita Belgium’. (voor een fiscaal attest )

met vermelding Ukunda Kids: als je kiest voor ‘het kind in zijn totaliteit
met vermelding Ukunda Teachers support: als je kiest voor ‘steun aan het onderwijzend personeel.
met vermelding Ukunda Scholen:als je kiest voor een vrije gift, schenking, opbrengsten van acties, …

Als je het rekeningnummer van ‘Fracarita Belgium’ gebruikt is het belangrijk dat er als ENIGE VERMELDING staat:
‘Scholen Ukunda’ en/ of ‘Ukunda Kids’ en /of ‘Ukunda Teachers support’ afhankelijk van het sponsorprogramma dat je verkiest.

(Gelieve NIET de naam van het project of de naam van een teamlid te vermelden aub!!)

Reageren is niet mogelijk