Activiteiten

 

Corona
Wij hopen dat er in 2021 weer activiteiten voor Rainbow4Kids mogen en kunnen georganiseerd worden.

 

Op deze bladzijde houden wij je graag op de hoogte waar en wanneer er weer een activiteit voor

Rainbow4Kids zal doorgaan.

 

Wie zelf graag een activiteit wil organiseren voor ons project verwijzen we graag naar de bladzjde over

'Het project steunen' op deze website. Je kunt ook deze link gebruiken: https://www.rainbow4kids.be/nl?p=4&s=6