Partners

 

Rainbow4Kids werkt met verschillende partners samen om het project nog beter te kunnen organiseren.

Deze partners zijn:

 

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium is de Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de internationale Congregatie Broeders Van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967, onder de naam Caraes, ondersteunen we wereldwijd de projecten van de Congregatie in de domeinen van geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een beperking en onderwijs.

Omwille van de toenemende internationalisering van de internationale samenwerking van de Broeders van Liefde en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor de Belgische ngo, werd midden de jaren 2000 een internationale koepelorganisatie voor internationale samenwerking opgericht, Fracarita International. In 2013 werd de naam Caraes naar analogie met de internationale structuur veranderd in Fracarita Belgium. Fracarita Belgium is integraal onderdeel van Fracarita International en opereert als regionaal fondsenwervingskantoor voor België. Vanuit onze kantoren in Gent faciliteren wij financiële en materiële steun en toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn in momenteel 18 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.Leraars zonder grenzen

Leraars zonder grenzen

Leraars zonder Grenzen wil:

  • de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in de derde wereld, in een geest van gelijkwaardigheid en pluralisme, en met respect voor de culturele eigenheid van alle betrokkenen;

  • leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren;

  • samenwerken met organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

 

Voor het aanwerven van stagiairs voor ons project werken wij samen met Leraars zonder Grenzen.

Onze website is: http://www.lzg.beGoedeDoelen.be

GoedeDoelen.be

Goede doelen.be is een website van de Koning Boudewijnstichting met als doel meer vertrouwen te schenken aan schenkers van goede doelen in België.

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.

Ook Rainbow4Kids wordt vermeld op deze website.


Voor meer informatie: https://www.goededoelen.be/