Partners

 

Rainbow4Kids werkt met verschillende partners samen om het project nog beter te kunnen organiseren.

Deze partners zijn:

 

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium is de Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de internationale Congregatie Broeders Van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967, onder de naam Caraes, ondersteunen we wereldwijd de projecten van de Congregatie in de domeinen van geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een beperking en onderwijs.

Omwille van de toenemende internationalisering van de internationale samenwerking van de Broeders van Liefde en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor de Belgische ngo, werd midden de jaren 2000 een internationale koepelorganisatie voor internationale samenwerking opgericht, Fracarita International. In 2013 werd de naam Caraes naar analogie met de internationale structuur veranderd in Fracarita Belgium. Fracarita Belgium is integraal onderdeel van Fracarita International en opereert als regionaal fondsenwervingskantoor voor België. Vanuit onze kantoren in Gent faciliteren wij financiële en materiële steun en toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn in momenteel 18 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Fracarita Belgium is de organisatie waarmee Rainbow4Kids samenwerkt om aan onze sponsors jaarlijks

een fiscaal attest te bezorgen voor giften vanaf 40 euro gedaan aan Rainbow4Kids en overgeschreven naar rekening: BE51 4459 6281 2162 - BIC: KREDEBB.

 

U ontvangt dit fiscaal attest via Fracarita Belgium per post steeds in de maand april van het jaar volgend op uw storting, juist op tijd om uw belastingbrief in te vullen.

 

Keurmerk Ethische Fondsenwerving 

Fracarita Belgium kreeg in 2021 na een grondige screening het keurmerk Ethische Fondsenwerving en werd als lid opgenomen in de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be). Dit waarborgt de morele kwaliteit en de transparantie van de werking van Fracarita Belgium. Het biedt u de garantie dat de ingezamelde middelen op een juiste en transparente manier wordt besteed. 

 Leraars zonder grenzen

Leraars zonder grenzen

Leraars zonder Grenzen wil:

  • de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in de derde wereld, in een geest van gelijkwaardigheid en pluralisme, en met respect voor de culturele eigenheid van alle betrokkenen;

  • leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren;

  • samenwerken met organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

 

Voor het aanwerven van stagiairs voor ons project werken wij samen met Leraars zonder Grenzen.

Onze website is: http://www.lzg.beBecause

Because

Because is de niewe naam voor de Goededoelen.be en is een website van de Koning Boudewijnstichting met als doel meer vertrouwen te schenken aan schenkers van goede doelen in België.

Deze database bevat betrouwbare gegevens over meer dan 30.000 Belgische verenigingen en stichtingen in 581 gemeenten. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.

Ook Rainbow4Kids wordt vermeld op deze website.


Voor meer informatie: https://www.because.eu/nl